Dzięki Wam Boże Narodzenie jest przez cały rok

Dzięki Wam Boże Narodzenie jest przez cały rok

Wy nakarmiliście głodnego, napoiliście spragnionego, przyodzialiście nagiego. Daliście Miłość która wyraziła się bardziej w czynach niż słowach. Cicha miłość, niewidoczna, która daje radość tym którym ją okazaliście. Dziękuję Wam za to, że mogę być świadkiem tej miłości i tej radości.
Dzięki Wam, w sercach tych biednych samotnych Mam i ich dzieci, Boże Narodzenie jest przez cały rok…

Dziękuję. Monika Demczuk