Podziękowania

Podziękowania

W imieniu podopiecznych Fundacji w Duchu Miłości, składam najserdeczniejsze podziękowania 🎁💞 za zbiórkę przyborów szkolnych oraz słodyczy na Mikołajki dla Szkoły Podstawowej im. św. Wincentego Pallottiego w Lublinie @PallottiSPLublin

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni, że jesteście Państwo z nami, i jak co roku pomagacie nam nieść pomoc tym, którzy jej potrzebują. Szczególnie podziękowania kierujemy dla Pana dyrektora ks. Andrzeja Zelka, nauczycieli, dzieci, a także ich rodziców, którzy zaangażowali się w przygotowanie i przeprowadzenie akcji, za ich bezinteresowną pomoc, poświęcony czas, energię i środki. Troska o naszych podopiecznych okazywana przez Państwa jest świadectwem wielkiej dobroci, wrażliwości i otwartości na potrzeby innych.
To właśnie dzięki Państwu, jesteśmy w stanie wspierać samotne matki i opuszczone dzieci, dawać im szansę na nowy, lepszy start.

Monika Demczuk