Podsumowanie wydatków

Podsumowanie wydatków

Wielkimi krokami zbliża się koniec roku. Podsumowaliśmy zatem dotychczasowe wydatki, związane z pomocą dla naszych podopiecznych.
W ciągu niecałych 10 miesięcy przeznaczyliśmy na ten cel 15 445 zł.
Uszeregowaliśmy je w poniższe kategorie.

3276 zł – zakupy sprzętu AGD
2705 zł – zakup mebli oraz transport
2233 zł – zakupy spożywcze i przemysłowe
1783 zł – odzież i obuwie
1512 zł – opłacenie przedszkola
1029 zł – opłacanie wizyt lekarskich, terapii zajęciowej, zakup lekarstw
979 zł – wyprawki dla dzieci
870 zł – zakup opału
877 zł – zakup sprzętu sportowego
181 zł – porady prawne

Wszystkie te wydatki zostały opłacone z pieniędzy pochodzących z wpłat na cele statutowe Fundacji oraz ze wsparcia indywidualnego.
Za wszelką pomoc Serdecznie dziękujemy w imieniu własnym oraz naszych podopiecznych.