Kontakt

Fundacja w Duchu Miłości

ul. Bursztynowa 17, 20-576 Lublin
KRS: 0000571057 NIP: 7123299371 REGON: 362233867
nr konta: 20 1140 2017 0000 4102 1309 7861
tytułem „darowizna na cele statutowe”

Otrzymałeś świadczenie rzeczowe?

Prosimy o pobranie i odesłanie podpisanego pokwitowania.
Bardzo dziękujemy


Pokwitowanie świadczenia rzeczowego