Spotkanie podopiecznych z psychologiem

Spotkanie podopiecznych z psychologiem

7 września 2019 odbyło się pierwsze powakacyjne spotkanie podopiecznych z psychologiem, który sprawuje opiekę nad naszą grupą.