Przekaż 1% podatku

Od 2018 roku nasza Fundacja otrzymała status organizacji pożytku publicznego (OPP).
Dzięki temu możesz przekazać na nią 1% swojego podatku.

CO ROBIMY…

Fundacja w Duchu Miłości powstała po to, aby budować lepsze dni dla dzieciaków, których świat pozbawiony jest fundamentów. Jej działania koncentrują się na trzech płaszczyznach: edukacji, zdrowiu oraz zapewnieniu podstawowych potrzeb bytowych.
W zakresie edukacji organizujemy dzieciom m.in. korepetycje, są to zarówno spotkania doraźne jak i cykliczne w domach podopiecznych.
Dbamy także o zdrowie i bezpieczeństwo młodych matek i dzieci opłacając im wizyty u lekarzy specjalistów czy wykupując leki.
W wielu przypadkach pomagamy w zwykłych codziennych sprawach zapewniając podstawowe potrzeby bytowe. Kupujemy artykuły spożywcze, odzież, sprzęt agd, meble, opłacamy remonty mieszkań dostosowując je dla dzieci.

CO MUSZĘ ZROBIĆ, ABY PRZEKAZAĆ 1% PODATKU?

  • Rozlicz się bezpłatnie on-line i podaruj 1% podatku naszej OPP
  • Wypełnić odpowiednią rubrykę w swoim rocznym zeznaniu podatkowym /PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37 lub PIT-38/.
    Wpisz numer KRS 0000571057, proponowaną kwotę, która nie przekracza 1 procenta należnego podatku po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy
    Urząd Skarbowy przekaże wpisaną przez Ciebie kwotę na konto wybranej organizacji w terminie 3 miesięcy od dokonania rozliczenia.

1 procent można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie.

W przypadku niezgodności numeru KRS i nazwy organizacji w zeznaniu podatkowym, podatnik zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień.
Podatnik nie może podzielić swojego 1 procenta na kilka organizacji.
Jeżeli w deklaracji PIT zaznaczysz opcję przekazania swoich danych do Fundacji w Duchu Miłości, to będziemy mogli przekazać Ci, jak wydatkowaliśmy pieniądze z 1 procenta podatku.

Listę organizacji pożytku publicznego znajdziesz na stronie: https://bip.kprm.gov.pl lub bezpośrednio pod tym linkiem: http://bip.kprm.gov.pl/download/75/28057/Wykazorganizacjipozytkupublicznegouprawnionychdootrzymania1podatkudochodowegoodo.pdf

NA CO PRZEZNACZYMY 1% PODATKU?

  • Rozpoczęcie budowy rodzinnego domu dziecka
  • Opłacanie wizyt u lekarzy specjalistów
  • Doraźne zakupy podopiecznym artykułów spożywczych, odzieży, sprzętu agd, mebli
  • Remonty mieszkań dostosowując je na przyjście dzieci


Darmowy Program PIT dostarcza
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
w ramach projektu
PITax.pl dla OPP